Ridehal/udehold

Ridehal

 

Tilbuddets lokaler ligger i forskellige bygninger fordelt på Sødisbakkes område. Ridehal/Udehold står bl.a. for handicapridning, diverse fysiske og kreative aktiviteter samt vedligehold af grønne arealer. 

Ridehal/udehold råder over en moderne hestestald, en ridehal 20x40, samt en udendørsbane 20x60. Her varetages handicapridningen på Sødisbakke, samt pasning af Aktivitets- og Samværstilbuddets heste, der er specialtrænede til handicapridning . Handicapridningen udføres af hestekyndige pædagoger. Fra den opvarmede rytterstue kan man følge med i ridningen i ridehallen. 

Derudover varetager afdelingen forskellige serviceopgaver, herunder vedligehold af grønne arealer, vedligehold af maskiner, fremstilling af forskellige træeffekter, foruden projektaktiviteter, fysisk aktivitet, kreative udfoldelser og meget mere. 

Tilbuddet rummer også et opvarmet værksted, hvor der findes diverse maskiner til træarbejde og kreative udfoldelser, samt en maskinpark til brug for stald, have og markarbejde. 

Ridehal/udehold har desuden egen bus og arrangerer årstidsbestemte oplevelsesudflugter. 

Her er stor idérigdom i forhold til at målrette aktiviteterne og motivere til deltagelse.