Om Aktivitets- og Samværstilbud - Sødisbakke

Aktivitets- og Samværstilbud er en del af Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisbakke.