Ydelser og matchning

Aktivitets- og Samværstilbud - Sødisbakke er §104 tilbud med individuelle aktiviteter og/eller fællesaktiviteter lokalt eller på tværs af afdelingerne.

Vi har tre forskellige lokaliteter, der alle ligger naturskønt på Sødisbakkes område, og alle enheder har her mulighed for udendørs og indendørs aktiviteter tilpasset den enkelte borgers ressourcer og behov.

 

Formål

Formålet med Aktivitets- og Samværstilbud - Sødisbakke er at skabe en meningsfyldt hverdag, hvor indskrevne borgere kan deltage i samvær og aktiviteter, der er tilpasset deres individuelle udviklingstrin. 

Vi lægger vægt på at borgerne gennem vores tilbud:

  • Er trygge og har det godt
  • Føler sig set, hørt og inkluderet som menneske
  • Får en bedre livskvalitet og et højere selvværd
  • Opnår den højeste grad af selvbestemmelse for eget liv
  • Udvikler og styrker kompetencer indenfor kommunikation
  • Vedligeholder og udvikler deres motorik og kropsbevidsthed
  • Oplever en samhørighed og et tilhørsforhold, hvor egen identitet styrkes.

Aktivitets- og Samværstilbuds aktiviteter spænder vidt.