Kulturscenen & Musikterapi

Aktivitets og Samværstilbud er en del af Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisbakke.

Kulturscenen & Musikterapi er et tilbud for alle borgere på Sødisbakke. Her tilbydes løbende kreative, musikalske, kulturelle, sportslige og årstidsbestemte aktiviteter, som arrangeres i samarbejdet mellem Sødisbakkes Kulturskaber, Musikterapeut og Spillemand.