Matchning og Indskrivning

Sødisbakke henvender sig til en målgruppe, der består af voksne mennesker fra 18 år og opefter med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for et længerevarende botilbud.