Til Pårørende

Aktivitets- og samværstilbud er en del af Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisbakke.

Sødisbakke vægter samarbejdet med pårørende højt og tror på, at den fælles indsats og støtte til beboeren har betydning for beboerens generelle trivsel og udvikling.