Økonomi og Takster

Specialsektorens tilbud finansieres af kommunale midler via takstbetaling for sektorens ydelser. Det betyder, at alle udgifter og omkostninger til drift af tilbuddene er indeholdt i taksterne.

Takster