Teknisk Afdeling

Teknisk afdeling har ansvaret for den almindelige drift og vedligeholdelse på Sødisbakke, herunder tekniske anlæg og installationer, maskinpark, mindre ombygninger, samt park og skov.