Servicefunktioner

Sødisbakkes servicefunktioner består af Administration, Køkken, Vaskeri/Rengøring og Teknisk afdeling.

De fire afdelinger tilbyder forskellige og specifikke serviceydelser til gavn for borgere, medarbejdere og det øverste ledelsesteam. 

  • De bidrager med serviceopgaver
  • De understøtter de pædagogiske, sundhedsfaglige og kulturelle opgaver i botilbuddene og i samværs- og aktivitetstilbuddet
  • De tilbyder borgere beskæftigelse