Området for Voksne med Udviklingshandicap

Sødisbakke består af fem specialiserede botilbud, et dagtilbud, en række serviceafdelinger samt et professions- og ledelsessekretariat.