Administrationen

Administrationen har det overordnede ansvar for økonomi, organisation og personale, og servicerer desuden bo- og aktivitetstilbuddene på Sødisbakke.